Javni razpisi

JAVNO POVABILO za izbor razstav v MESTNI GALERIJI MOSG leto 2016

JAVNO POVABILO za izbor razstav v MESTNI GALERIJI MOSG leto 2016

Mestna občina Slovenj Gradec, vabi umetnike, arhitekte, društva s področja kulture in umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samozaposlene v kulturi, da prijavijo svojo razstavno dejavnost za izbor razstav v Mestni galeriji Mestne občine Slovenj Gradec.
Preberi več...
Javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec

Javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec

Kandidati pošljejo pisne prijave na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti ovojnici in z označbo »prijava za glavnega urednika – ne odpiraj«. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na navedeni naslov prispela najkasneje do ponedeljka, 16. 11. 2015 do 12.00 ure.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE STORITEV ZA IZVEDBO PROJEKTA VRTEC LEGEN, VRTEC PODGORJE S KNJIŽNICO IN VRTEC SELE - SPREMEMBA 5.11.2015

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE STORITEV ZA IZVEDBO PROJEKTA VRTEC LEGEN, VRTEC PODGORJE S KNJIŽNICO IN VRTEC SELE - SPREMEMBA 5.11.2015

Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Predmet koncesije: rušitev obstoječih objektov vrtcev, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objektov Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele (v nadaljevanju objekti) in dajanje objektov v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele.
Preberi več...
Bernekerjeva nagrada in plaketa za leto 2016

Bernekerjeva nagrada in plaketa za leto 2016

Predloge je potrebo poslati najkasneje do srede, 6. januar 2016 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.
Preberi več...
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v MOSG v letu 2015

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v MOSG v letu 2015

Vloge morajo biti oddane do vključno 5.10.2015
Preberi več...
12345678910zadnji