Javni razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe – prevoz otrok v socialnovarstveni zavod DC Ravne

Povabilo k oddaji ponudbe – prevoz otrok v socialnovarstveni zavod DC Ravne

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec – Podgorja pri Slovenj Gradcu, do socialnovarstvenega zavoda - Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2015/2016. Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 600-4/2015, NE ODPIRAJ!« Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 27. 8. 2015 do 12. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Preberi več...
XII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

XII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Preberi več...
Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

Vabimo Vas k sodelovanju na javni dražbi za prodajo nepremičnin. Rok za prijavo je 22.7.2015 do 10. ure. Javna dražba bo potekala na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec dne 22.7.2015 ob 11. uri v sejni sobi.
Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO POŽARNEGA REDA IN EVAKUACIJSKEGA NAČRTA ZA NOVOGRADNJO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO POŽARNEGA REDA IN EVAKUACIJSKEGA NAČRTA ZA NOVOGRADNJO

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izdelavo požarnega reda in evakuacijskega načrta za novogradnjo: Glasbena šola Slovenj Gradec.
Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
12345678910zadnji