Javni razpisi

Častni občan-občanka MO Slovenj Gradec

Častni občan-občanka MO Slovenj Gradec

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 10. julija 2015
Preberi več...
Podelitev Vrunčevih Nagrad in plaket

Podelitev Vrunčevih Nagrad in plaket

Predloge je potrebno poslati najmanj do 10. julija 2015
Preberi več...
Javni razpis o sofinanciranju programov turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
J A V N I  R A Z P I S ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015
12345678910zadnji