Javno zbiranje ponudb

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

  • 25 november 2015
  • Število pogledov: 1438
Nepremičnina parc. št. 1055/7, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 3 m2 in nepremičnina parc. št. 1063/8 v izmeri 5.088 m2, zazidano stavbno zemljišče, obe k.o. 861-Dobrava.