Naročila malih vrednosti

Sanacija zemeljskega plazu in obnova ceste LC377060 (odsek Podgorje - Velunje)

Sanacija zemeljskega plazu in obnova ceste LC377060 (odsek Podgorje - Velunje)

Vabimo vas k oddaji ponudbe na predloženih obrazcih. Rok za oddajo je 08.06.2015 do 10. ure.
Preberi več...
Obnova ceste Turiška vas

Obnova ceste Turiška vas

Vabimo vas k oddaji ponudbe na predloženih obrazcih. Rok za oddajo je 13.05.2015 do 10. ure.
Preberi več...
Obnova ceste Lepa pot - faza I

Obnova ceste Lepa pot - faza I

Vabimo vas k oddaji ponudbe na predloženih obrazcih. Rok za oddajo je 13.05.2015 do 10. ure.
Preberi več...
Gradbena dela na LC Umek - Sv. Duh

Gradbena dela na LC Umek - Sv. Duh

Vabimo vas k oddaji ponudbe na predloženih obrazcih. Rok za oddajo je 13.05.2015 do 10. ure.
Preberi več...
Dobava in montaža akustične opreme za Glasbeno šolo Slovenj Gradec

Dobava in montaža akustične opreme za Glasbeno šolo Slovenj Gradec

POPRAVEK, 20.4.2015: Naročnik na željo ponudnikov podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer na 24.4.2015, do 9.00 ure. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi naročnika 24.4.2015, ob 11.00 uri. Hkrati se sprememba nanaša tudi na reference in sicer je dovolj ena referenca v vrednosti 50.000 EUR bruto: Pogoji: 1. Reference: Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenčno potrdilo na primerljivih delih, vrednost reference mora biti najmanj 50.000,00 EUR bruto (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati cela skupina – referenca ne sme biti nižja od zahtevanega zneska)
Preberi več...
123456789