Naročila malih vrednosti

Ureditev pisarn Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Ureditev pisarn Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

  • 23 maj 2014
  • Število pogledov: 847

Povabilo k oddaji ponudbe

Priloge:

1.      Ponudba (Obr. C)

2.      Predračun (Obr. D)

3.      Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. E)

4.      Obrazci za podizvajalca (izjava o poravnanih obveznostih, podatki o podizvajalcu, pooblastilo) - (Obr. F)

5.      Reference (Obr. G)

6.      Vzorec gradbene pogodbe

7.      Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku

8.      Popis del