Naročila malih vrednosti

Rekonstrukcija mrliške vežice Šmartno - I. faza

Rekonstrukcija mrliške vežice Šmartno - I. faza

  • 17 september 2014
  • Število pogledov: 883
Naročnik je dne 22.09.2014 na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije, in sicer je umaknil določilo, navedeno v Povabilu k oddaji ponudbe: “Ponudnik/izvajalec mora opraviti najmanj
50 % predmetnih del sam.“