Naročila malih vrednosti

Obnova ceste Lepa pot - faza I

Obnova ceste Lepa pot - faza I

  • 5 maj 2015
  • Število pogledov: 1291

Naročnik je dne 08.05.2015 na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije, in sicer se spremeni 5. točka poglavja "Zahtevana dokumentacija" v povabilu k oddaji ponudbe tako, da za izvršnico ni več potrebna overitev, ampak zgolj podpisan in žigosan obrazec, ki mora biti priložen ponudbi.