Naročila malih vrednosti

IZDELAVA ELABORATA OPREDELITEV IN PREVERITEV VPLIVA OMILITVENIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI NA IZBRANIH OBMOČJIH OBSTOJEČIH IN NAČRTOVANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IZ OSNUTKA OPN

IZDELAVA ELABORATA OPREDELITEV IN PREVERITEV VPLIVA OMILITVENIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI NA IZBRANIH OBMOČJIH OBSTOJEČIH IN NAČRTOVANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IZ OSNUTKA OPN

IZDELAVA ELABORATA OPREDELITEV IN PREVERITEV VPLIVA OMILITVENIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI NA IZBRANIH OBMOČJIH OBSTOJEČIH IN NAČRTOVANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IZ OSNUTKA OPN
Preberi več...
Komunalna ureditev zazidave Knez-Turičnik - faza II

Komunalna ureditev zazidave Knez-Turičnik - faza II

Vabimo Vas k oddaji ponudbe na priloženih obrazcih. Rok za oddajo ponudbe je 10.10.2014 do 9. ure.
Preberi več...
REKONSTRUKCIJA RAZSVETLJAVE V ŠPORTNI DVORANI SLOVENJ GRADEC

REKONSTRUKCIJA RAZSVETLJAVE V ŠPORTNI DVORANI SLOVENJ GRADEC

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo. Prosimo, da podate ponudbo do 10.10.2014, do 9.00 ure. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 10.10.2014, ob 11.00 uri. Povabilo (Obr. B)
Preberi več...
Rekonstrukcija mrliške vežice Šmartno - I. faza

Rekonstrukcija mrliške vežice Šmartno - I. faza

Vabimo Vas k oddaji ponudbe na priloženih obrazcih. Rok za oddajo ponudbe je 25.09.2014 do 13. ure.
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste Sele - Poštarski dom - sklop 2 - faza I in II

Rekonstrukcija ceste Sele - Poštarski dom - sklop 2 - faza I in II

POPRAVEK, 29. 08. 2014: Spoštovani, spremenili smo razpisno dokumentacijo in objavili popravek le-te na Portalu javnih naročil. Spremenita se obrazca Povabilo k oddaji ponudbe (Obr. B) in Ponudba (Obr. C). Ostali obrazci ostanejo nespremenjeni.
Preberi več...
123456789