Naročila malih vrednosti

Energetska sanacija podružnične OŠ Šmiklavž

Energetska sanacija podružnične OŠ Šmiklavž

Energetska sanacija podružnične OŠ Šmiklavž
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste v Brezovi vasi

Rekonstrukcija ceste v Brezovi vasi

Vabimo vas k oddaji ponudbe na priloženih obrazcih. Rok za oddajo je 18.03.2014 do 10. ure.
Preberi več...
UREDITEV ATRIJA IN VHODA – OSNOVNA ŠOLA PODGORJE

UREDITEV ATRIJA IN VHODA – OSNOVNA ŠOLA PODGORJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe UREDITEV ATRIJA IN VHODA – OSNOVNA ŠOLA PODGORJE. Sestavni del tega povabila je popis del in obrazec »Podatki o ponudniku«. Ponudbo (s priloženim popisom del in rekapitulacijo del), oddajte v zaprti ovojnici, najkasneje do 22.8.2013, s pripisom »PONUDBA 430-112/2013, NE ODPIRAJ!« Ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku«.
Preberi več...
Povabilo k oddaji ponudbe za prevoz učencev Tretje osnovne šole Slovenj Gradec:  SKLOP 15 – po območju Mestne občine Slovenj Gradec, za šolsko leto 2013/2014.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

POVABILO K ODDAJI PONUDBE PREVOZ OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI NA RELACIJI PODGORJE – PODRUŽNIČNA OŠ RAZBOR – SKLOP 17
Preberi več...
123456789