Naročila malih vrednosti

Oprema v športni dvorani Slovenj Gradec

Oprema v športni dvorani Slovenj Gradec

Z izvedbo javnega naročila se bo uredilo prezračevanje (klimatizacija) v Športni hali Slovenj Gradec. Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa gradbenih del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Preberi več...
Prenova kegljišča Slovenj Gradec

Prenova kegljišča Slovenj Gradec

Prenova kegljišča Slovenj Gradec
Preberi več...
Izgradnja brvi preko reke Mislinje v naselju Pameče

Izgradnja brvi preko reke Mislinje v naselju Pameče

Izgradnja brvi preko reke Mislinje v naselju Pameče
Preberi več...
Prenova kegljišča Slovenj Gradec

Prenova kegljišča Slovenj Gradec

Pričetek del: 25. 7. 2013 Dokončanje del 23. 8. 2013
Preberi več...
Sanacija zemeljskega plazu na LC Umek – Sv. Duh v km 0.500 – kamnita zložba

Sanacija zemeljskega plazu na LC Umek – Sv. Duh v km 0.500 – kamnita zložba

Sanacija zemeljskega plazu na LC Umek – Sv. Duh v km 0.500 – kamnita zložba
Preberi več...
123456789