Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - popravek 10.6.2016

  • 16 maj 2016
  • Število pogledov: 881

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 30.6.2016 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 30.6.2016 ob 10.00 uri.

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE.Projektna naloga bo na razpolago predvidoma 13.6.2016. Odpiranje ponudb je predvideno 30.6.2016.

Original je objavljen z dne 30.3.2016 

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Projektna naloga bo na razpolago predvidoma 11.5.2016. Odpiranje ponudb je predvideno 25.5.2016.

Datum zaključka razpisa30.6.2016 12:00:00