Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

  • 27 april 2016
  • Število pogledov: 1157

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovnem objektu Ozka ul. 1 v Slovenj Gradcu, v izmeri 82,02 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 1591 002.

V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: trgovina, pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 457,02 EUR.

Najemnina se v mesecu januarju uskladi s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem letu in velja za tekoče leto.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna najemna pogodba v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00

Dokumenti za prenos