Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

  • 17 marec 2016
  • Število pogledov: 1169

Rok in način prijave


Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 31.3.2016.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:

  • polni naslov pošiljatelja,
  • polni naslov prejemnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom "NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV ZAŠČITA IN REŠEVANJE 2016" in še prijava »Vprašalnik 2« ali Vprašalnik 3 « ali Vprašalnik 4«.
Pomembno: Vloge je potrebno poslati v ločenih ovojnicah v primeru, da se en klub/društvo prijavi za sofinanciranje iz različnih vprašalnikov!
Datum zaključka razpisa31.3.2016 12:00:00