Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

  • 1 marec 2016
  • Število pogledov: 1052

V Uradnem listu RS št. 15/2016 z dne 26.2.2016 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016.

Način, mesto in rok oddaje za oddajo prijave:

Ponudniki oddajo prijave ter spremembe in umike prijav s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno v vložišče naslovnika vsak delovni dan med 8. in 15. uro do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave.

Ponudba bo šteta kot pravočasna, če bo predložena osebno v vložišče ali poslana priporočeno na dan petek, 1.4..2015, najkasneje do 13. ure.

Datum zaključka razpisa1.4.2015 12:00:00

Dokumenti za prenos