Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO – zemljišče parcela 851 400/56

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, in sicer zemljišče parcela 851 400/56.

  • 25 januar 2018
  • Število pogledov: 1876

Pogoji in merila:

  1. Sklene se neposredna pogodba v pisni obliki.
  2. Uporabnik nepremičnine je lahko le nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, in sicer na področju konjeniškega športa, na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
  3. V primeru, da se za sklenitev navedenega pravnega posla zanima več interesentov, bo občina, skladno s petim odstavkom 31. člena ZSPDSLS z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja. Občina bo v tem primeru opravila en krog pogajanj.

 

Rok za zbiranje vlog je vključno do ponedeljka, 12.02.2018. Rok prispetja vloge velja tudi za priporočeno pošto.

 

 

Več informacij in obrazec za prijavo najdete v spodaj pripetih prilogah.

Datum zaključka razpisa12.2.2018 12:00:00

Dokumenti za prenos