Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostori na tržnici v Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1.

  • 2 julij 2018
  • Število pogledov: 1513

Poslovni prostor je namenjen za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov.

 S prilogami v priponki.

Datum zaključka razpisa28.8.2018 0:01:00

Dokumenti za prenos