Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNO NAROČILO »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV, VKLJUČNO Z ZAVAROVANJEM VOZIL MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC IN PRIPADAJOČIH ZAVODOV, ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2023«

  • 19 november 2018
  • Število pogledov: 713

 

Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov vključno z zavarovanjem vozil Mestne občine Slovenj Gradec in pripadajočih zavodov za obdobje od 01.01.2019 od 00:00 ure do 31.12.2023 do 24:00 ure.

 

Naročnik je naročilo razdelil na 3 sklope:

  • SKLOP 1: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov ter zavarovanje vozil MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
  • SKLOP 2: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov ter zavarovanje vozil naslednjih zavodov: PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC
  • SKLOP 3: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov ter zavarovanje vozil naslednjih zavodov: KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI SLOVENJ GRADEC, KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC

Več informacij v prilogah.

Datum zaključka razpisa27.12.2018 10:00:00