Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2018

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu. 
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih projektov na področju KULTURNE DEDIŠČINE v letu 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih projektov na področju KULTURNE DEDIŠČINE v letu 2018

Preberi več...
DODATNI JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018

DODATNI JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Dodatni javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, za leto 2018.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI - PLOČNIK LEGEN

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI - PLOČNIK LEGEN

Mestna občina Slovenj Gradec vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3A).  Predmet javnega naročila je oddaja del za

pločnik Legen

. Naročnik je v ta namen pripravil projektno dokumentacijo in popise del. 

Ponudbe se sprejemajo do 11.5.2018 do 10. ure.

Preberi več...
javni razpis za leto 2018 - Vrunčeve nagrade

javni razpis za leto 2018 - Vrunčeve nagrade

1. VRUNČEVE NAGRADE in

2. VRUNČEVIH PLAKET

Preberi več...
12345678910zadnji