Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR GLAVNI TRG 28

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – POSLOVNI PROSTOR GLAVNI TRG 28

Javna dražba za prodajo nepremičnine: poslovni prostor ID znak 850-1686-12 na naslovu Glavni trg 28, 2380 Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 92.710,00 EUR. Javna dražba bo potekala v sejni sobi MO Slovenj Gradec, v sredo dne 12.7.2017 s pričetkom ob 14.00 uri.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 51 v Slovenj Gradcu, v izmeri 26,83 m2, pritličje, ID znak: 850 1595 014. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: trgovina, pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, zavarovalništvo. 

Preberi več...
VABILO NA JAVNO ODPIRANJE KUVERT »NAKNADNI PREIZKUS«

VABILO NA JAVNO ODPIRANJE KUVERT »NAKNADNI PREIZKUS«

Vabilo na javno odpiranje kuvert v zadevi projektnega natečaja za izbiro idejne zasnove in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: »SANACIJO DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« gradnja zimskega bazena in urbanega parka, ki bo potekala v petek dne 9. 6. 2017 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.
Preberi več...
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SN3 – »KRNICE2« - DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SN3 – »KRNICE2« - DEL

Gradivo v prilogah:

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-077 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2017

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2017

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja v MOSG. 
Preberi več...
PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV ŠPORTA, V JAVNEM INTERESU, ZA LETO 2017

PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV ŠPORTA, V JAVNEM INTERESU, ZA LETO 2017

V letu 2017 je iz sredstev občinskega proračuna za šport (brez JZ SPOTUR) namenjeno skupno 452.820 €, kar je 12,5% več kot predhodno leto. Od tega je 63.000 € namenjenih novim investicijam, 70.074 EUR pa investicijskemu vzdrževanju
Preberi več...
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KUHINJE PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KUHINJE PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega naročila je oddaja del za dobavo in montažo opreme kuhinje 1. OŠ Slovenj Gradec. Naročnik je v ta namen pripravil projektno dokumentacijo, popise del in pridobil gradbeno dovoljenje.
Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ

 Predmet prodaje so nepremičnine na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, in sicer:


Preberi več...
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec.

 

Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2017/2018

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2017/2018

ROK ZA PREJEM PONUDB: 1. 6. 2017 DO 09:00 URE.

Preberi več...
SKLEP O ZAČETKU SD ODLOKA O OLN POSLOVNO STORITVENE CONE SLOVENJ GRADEC – OZARE IN SEVERNE OBVOZNICE STARI TRG (UL. RS, ŠT. 104/2006 IN 1/2017)
POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE ZA IZVEDBO GOI DEL ZA PROJEKT "FONTANA"

POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE ZA IZVEDBO GOI DEL ZA PROJEKT "FONTANA"

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila »IZVEDBA GOI DEL ZA FONTANA«. 
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2017

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014- UPB1, 81/2016) Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2017

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014 – UPB1, 81/2016) Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja:
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO – zemljišče parcela 851 400/55

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO – zemljišče parcela 851 400/55

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, in sicer zemljišče parcela 851 400/55.

Preberi več...
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROK. NAJPRIMERNEJŠE ID. ZASNOVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJ. DOK. ZA  SANACIJO DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR

JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROK. NAJPRIMERNEJŠE ID. ZASNOVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJ. DOK. ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR

NOVO:

Vabimo vas na javno odpiranje kuvert v zadevi projektnega natečaja za izbiro idejne zasnove in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: »SANACIJO DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« gradnja zimskega bazena in urbanega parka, ki bo potekala v petek dne 9. 6. 2017 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017

Mestna občina Slovenj Gradec, objavlja javno dražbo za prodajo sklopa nepremičnin »Nova oprema«, in sicer:

Preberi več...
PREKLIC JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017, RAZPISANE ZA DNE 20.04.2017

PREKLIC JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017, RAZPISANE ZA DNE 20.04.2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja PREKLIC javne dražbe za prodajo sklopa nepremičnin »Nova oprema 2017«, objavljene na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, dne 04.04.2017 in razpisane za v četrtek, dne 20.04.2017 on 13.uri.

Preberi več...
PREKLICANO! - JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017

PREKLICANO! - JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo sklopa nepremičnin »Nova oprema«, in sicer:

Preberi več...
SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (KRNICE)

SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (KRNICE)

Objavljamo Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – Krnice2 (Uradni list RS, št. 104/2011).
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM (PARTIZANSKI DOM POD MALO KOPO) - DOPOLNJENO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM (PARTIZANSKI DOM POD MALO KOPO) - DOPOLNJENO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo«, neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2.  Več informacij najdete v priloženih dokumentih.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 2017

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 2017

Javna dražba za prodajo solastniškega deleža na stavbnem zemljišču parcela 850 837 v k.o. 850 – Slovenj Gradec, ki ustreza velikosti 1.200m2 oziroma idealni delež 200/473.

Preberi več...
IZVEDBA GOI DEL ZA REKONSTRUKCIJO MANSARDE NA POŠ SELE – VRHE

IZVEDBA GOI DEL ZA REKONSTRUKCIJO MANSARDE NA POŠ SELE – VRHE

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila »Izvedba GOI del za rekonstrukcijo mansarde na POŠ SELE - VRHE«

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
Preberi več...
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

VVZ Slovenj Gradec vabi k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018. Vpis bo potekal 2.3. in 3.3.2017 v enoti Mislinja – Sončni škrat (Šentlenart 31) in od 6.3. do 15.3.2017 v enoti Maistrova – Škratica Mica (v svetovalni službi vrtca, Maistrova ulica 2a), vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, ob sredah med 8.00 in 17.00 uro.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO UREDITEV KUHINJE PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

JAVNO NAROČILO UREDITEV KUHINJE PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega naročila je oddaja del za »ureditev kuhinje Prve osnovne šole Sl. Gradec«. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 09.03.2017 do 10.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-079 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Preberi več...
OBJAVA RAZPISA ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA

OBJAVA RAZPISA ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA

Razpisni pogoji in informacije so v priloženem dokumentu:
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO PROJEKTA "SANACIJA STREHE DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC"

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO PROJEKTA "SANACIJA STREHE DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC"

Predmet javnega naročila je oddaja del za sanacijo strehe Druge osnovne šole Sl. Gradec. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 16.02.2017 do 10.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017.
Preberi več...
OBJAVA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT »IZGRADNJA BRVI ČEZ SUHODOLNICO«

OBJAVA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT »IZGRADNJA BRVI ČEZ SUHODOLNICO«

Predmet javnega naročila je oddaja del za izgradnjo brvi čez Suhodolnico. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 09.02.2017 do 10.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2017

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

Objavljamo razpisa za podelitev priznanj na področju športa v letu 2016.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016  ZA PODELITEV  ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014-UPB1, 81/2016), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 za podelitev  ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE in ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo stanovanjskega prostora z ID znakom 850-750-1 v izmeri 365,60 m2 na naslovu Vorančev trg 7, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – NEPREMIČNINA PARTIZANSKI DOM NA KOPAH, LEGEN 168, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – NEPREMIČNINA PARTIZANSKI DOM NA KOPAH, LEGEN 168, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine Partizanski dom na Kopah, Legen 168, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ID znak: 846-1418/25-0, k.o. 846-Gradišče (stavbno zemljišče v izmeri 3.000,00 m2) na kateri stojita stavba št. 371, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 405,84 m2) in stavba št. 377, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 639,89 m2). Izhodiščna cena za prodajo je 265.586,00 EUR.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA ZA LETO 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva:
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturne dediščine:

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov:
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu, v izmeri 16,64 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM - PARTIZANSKI DOM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM - PARTIZANSKI DOM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo«, neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVE NAGRADE IN BERNEKERJEVIH PLAKET ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJEVE NAGRADE IN BERNEKERJEVIH PLAKET ZA LETO 2017

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj podeli v posameznem letu eno Bernekerjevo nagrado in največ tri Bernekerjeve plakete. Predloge je potrebo poslati najkasneje do srede, 11. januarja 2017 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU INDUSTRIJSKA CONA »PAMEČE – TROBLJE ENOTA PI1B«
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – PARTIZANSKI DOM NA KOPAH

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – PARTIZANSKI DOM NA KOPAH

Javna dražba za prodajo nepremičnine: Partizanski dom na Kopah, Legen 168 , 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, nepremičnina ID znak: 846-1418/25-0, k.o. 846-Gradišče (stavbno zemljišče v izmeri 3.000,00 m2) na kateri stojita stavba št. 371, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 405,84 m2) in stavba št. 377, k.o. 846-Gradišče (nestanovanska stavba, neto površina 639,89 m2). Izklicna cena za prodajo je 312.454,00 EUR.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNE MO SLOVENJ GRADEC – STANOVANJSKI PROSTOR VORANČEV TRG 7

Javna dražba za prodajo nepremičnine: stanovanjski prostor ID znak 850-750-1 na naslovu Vorančev trg 7, 2380 Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 90.100,00 EUR.

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA DIREKTORJA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 66/2016, ki je izšel dne 21. 10. 2016, objavljen javni razpis za direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec. Prijave je potrebno oddati do petka, 4. 11. 2016 do 12.00 ure na Mestno občino Slovenj Gradec. Več informacij o razpisu je v prilogi.'

Preberi več...
1234567