Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Podsekretar za pripravo projektov

Podsekretar za pripravo projektov

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar za pripravo projektov, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, dne 14. 9. 2015, pod št. 1100-0003/2015, uspešno zaključen z izborom kandidata.

 

Preberi več...
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - Svetovalec za pripravo projektnih predlogov

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - Svetovalec za pripravo projektnih predlogov

Obveščamo vas, da javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za pripravo projektnih predlogov (Občina Muta), objavljen na spletni strani MO Slovenj Gradec in Občine Muta dne 15.6.2015, ni bil zaključen z izborom kandidata. Glede na navedeno se lahko javni natečaj ponovi.

Preberi več...
Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar za pravne zadeve, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, dne 15.6.2015, pod št. 1100-0002/2015, uspešno zaključen z izborom kandidata.

Podrobno v priloženem dokumentu spodaj.

Preberi več...
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTNIH PREDLOGOV

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTNIH PREDLOGOV

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za pripravo projektnih predlogov, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Muta oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.

Preberi več...
Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

ZAKLJUČENO!
Datum objave razpisa je 15.12.2014. OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVO KANDIDATOV (datum objave obvestila: 19. 12. 2014)

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

ZAKLJUČENO!
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: - najmanj visoka strokovna izobrazba (visokošolski strokovni ali univerzitetni programi po 1. bolonjski stopnji; visokošolski strokovni programi – prejšnji oz. raven izobrazbe najmanj 6/2), - pet let.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR

ZAKLJUČENO!
Rok za prijavo: 30. 4. 2014

Preberi več...
Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

ZAKLJUČENO! 

Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Predmet koncesije: rušitev obstoječega vrtca, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Vrtec Šmartno (v nadaljevanju objekt) in dajanje objekta v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTOV (2)

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTOV (2)

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za pripravo projektov 2, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje. (20. 9. 2013)

Preberi več...
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za izbiro na delovno mesto Višji svetovalec za investicije« na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. (Datum objave: 26. 3. 2013) Prijava se šteje za pravočasno, če je prispela na navedeni naslov najkasneje do srede, 3. 4. 2013, do 17.00 ure oz. se šteje za pravočasno tudi, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave javnega natečaja. Prepozne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Preberi več...
Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave

ZAKLJUČENO!
Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu SEKRETAR. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziromairoma magisterijem /druga bolonjska stopnja.

Preberi več...
Svetovalec za pripravo projektov

Svetovalec za pripravo projektov

ZAKLJUČENO!
V Uradu za pripravo projektov na Mestni občini Slovenj Gradec (Organ skupne občinske uprave) za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Svetovalec III, II in I. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati.

Preberi več...
Svetovalec za pripravo projektov

Svetovalec za pripravo projektov

ZAKLJUČENO!
V Uradu za pripravo projektov na Mestni občini Slovenj Gradec (Organ skupne občinske uprave) za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Svetovalec III, II in I. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje.

Preberi več...
Svetovalec za zaščito in reševanje

Svetovalec za zaščito in reševanje

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE v Oddelku za negospodarstvo na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polnim delovnim časom). Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo.

Preberi več...
Svetovalec za proračun

Svetovalec za proračun

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRORAČUN v Oddelku za proračun in finance na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom).

Preberi več...
Svetovalec za finance

Svetovalec za finance

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA FINANCE v Oddelku za proračun in finance na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polnim delovnim časom).

Preberi več...
1234567