Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI - PLOČNIK LEGEN

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI - PLOČNIK LEGEN

Mestna občina Slovenj Gradec vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3A).  Predmet javnega naročila je oddaja del za

pločnik Legen

. Naročnik je v ta namen pripravil projektno dokumentacijo in popise del. 

Ponudbe se sprejemajo do 11.5.2018 do 10. ure.

Preberi več...
javni razpis za leto 2018 - Vrunčeve nagrade

javni razpis za leto 2018 - Vrunčeve nagrade

1. VRUNČEVE NAGRADE in

2. VRUNČEVIH PLAKET

Preberi več...
Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

1. NAZIVA ČASTNEGA OBČANA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

2. OBČINSKO NAGRADO

3. PLAKET  MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Preberi več...
IZGRADNJA PLOČNIKA ŠMARTNO – SV. JURIJ

IZGRADNJA PLOČNIKA ŠMARTNO – SV. JURIJ

Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Andrej Čas, v nadaljevanju naročnik.

Naročnik vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3).

 

Preberi več...
UGOTOVITVENA ODLOČBA O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA – CESTA JP 879-111 (PAMEČE)
Prvi234567891011zadnji