Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave

ZAKLJUČENO!
Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu SEKRETAR. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziromairoma magisterijem /druga bolonjska stopnja.

Preberi več...
Svetovalec za pripravo projektov

Svetovalec za pripravo projektov

ZAKLJUČENO!
V Uradu za pripravo projektov na Mestni občini Slovenj Gradec (Organ skupne občinske uprave) za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Svetovalec III, II in I. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati.

Preberi več...
Svetovalec za pripravo projektov

Svetovalec za pripravo projektov

ZAKLJUČENO!
V Uradu za pripravo projektov na Mestni občini Slovenj Gradec (Organ skupne občinske uprave) za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Svetovalec III, II in I. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje.

Preberi več...
Svetovalec za zaščito in reševanje

Svetovalec za zaščito in reševanje

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE v Oddelku za negospodarstvo na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polnim delovnim časom). Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo.

Preberi več...
Svetovalec za proračun

Svetovalec za proračun

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRORAČUN v Oddelku za proračun in finance na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom).

Preberi več...
Svetovalec za finance

Svetovalec za finance

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA FINANCE v Oddelku za proračun in finance na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polnim delovnim časom).

Preberi več...
1234567