Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNO NAZNANILO – POSODOBITEV PODATKOV O NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

JAVNO NAZNANILO – POSODOBITEV PODATKOV O NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

V skladu z 218.č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) obveščamo lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč o podatkih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2018 (v nadaljevanju: JR-MOSG-2018)

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2018 (v nadaljevanju: JR-MOSG-2018)

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Preberi več...
Javni programski razpis  za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  na območju mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

 

Preberi več...
Razpis za delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Razpis za delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001), 8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list 69/2017), in sklepom Sveta Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda z dne 26.10.2017
Preberi več...
Prvi234567891011zadnji