Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018

V uradnem listu št. 6/2018 z dne 2.2.2018 je bil objavljen JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018. Razpisna dokumentacija se nahaja v prilogi, vloge pa je potrebno oddati do 5. marca 2018.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŽIVITVE MESTNEGA JEDRA V MOSG ZA LETO 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŽIVITVE MESTNEGA JEDRA V MOSG ZA LETO 2018

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2018.
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO – POSODOBITEV PODATKOV O NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

JAVNO NAZNANILO – POSODOBITEV PODATKOV O NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

V skladu z 218.č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) obveščamo lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč o podatkih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2018 (v nadaljevanju: JR-MOSG-2018)

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2018 (v nadaljevanju: JR-MOSG-2018)

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Preberi več...
Javni programski razpis  za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  na območju mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018
Prvi45678910111213zadnji