Javni natečaji

Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

  • 15 junij 2015
  • Število pogledov: 1548

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje. Za pisno prijavo se šteje tudi prijava v elektronski obliki, poslana na e-naslov zaposlitev@slovenjgradec.si, z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dokumenti za prenos