Javni natečaji

Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

  • 15 junij 2015
  • Število pogledov: 2147

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za pripravo projektov 1, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje (20.9.2013).

Delovno mesto Svetovalec za pripravo projektov je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu Svetovalec II in Svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v uradniškem nazivu Svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv Svetovalec I. Delovno mesto je sistemizirano v Organu skupne občinske uprave, v Uradu za pripravo projektov. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen in polni delovni čas. Delo se opravlja v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec oz. na naslovu Meškova ulica 2, Slovenj Gradec.

Datum zaključka razpisa1.1.2014 0:01:00

Dokumenti za prenos