Javni natečaji

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC

  • 12 december 2017
  • Število pogledov: 1224
Naloge na delovnem mestu Višji svetovalec se opravljajo v uradniškem nazivu Višji svetovalec 3, 2 in 1. Delovno mesto je sistemizirano v Uradu za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve, Referat za občinsko premoženje in gospodarske javne službe. Delo se bo opravljalo v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, na naslovu Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen in polni delovni čas.


Kandidat pošlje prijavo (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici  z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec«, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani MO Slovenj Gradec. Za pisno prijavo se šteje tudi prijava v elektronski obliki (poslana na priloženem obrazcu) na e naslov zaposlitev@slovenjgradec.si, z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje po dokončnosti sklepa o izbiri. 


Datum zaključka razpisa2.1.2018 0:01:00

Dokumenti za prenos