Javni natečaji

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

ZAKLJUČENO!
Datum objave razpisa je 15.12.2014. OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVO KANDIDATOV (datum objave obvestila: 19. 12. 2014)

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

ZAKLJUČENO!
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: - najmanj visoka strokovna izobrazba (visokošolski strokovni ali univerzitetni programi po 1. bolonjski stopnji; visokošolski strokovni programi – prejšnji oz. raven izobrazbe najmanj 6/2), - pet let.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR

ZAKLJUČENO!
Rok za prijavo: 30. 4. 2014

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTOV (2)

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTOV (2)

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za pripravo projektov 2, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje. (20. 9. 2013)

Preberi več...
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za izbiro na delovno mesto Višji svetovalec za investicije« na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. (Datum objave: 26. 3. 2013) Prijava se šteje za pravočasno, če je prispela na navedeni naslov najkasneje do srede, 3. 4. 2013, do 17.00 ure oz. se šteje za pravočasno tudi, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave javnega natečaja. Prepozne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Preberi več...
12345