Objave prostih delovnih mest

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 -M/Ž
OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca VII/1 v Referatu za proračun in finance. Rok za prijave je 27.6.2019. 

Preberi več...
PROSTO DELOVNO MESTO ZA DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC D.O.O.

PROSTO DELOVNO MESTO ZA DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC D.O.O.

ZAKLJUČENO!
Kandidati pošljejo prijavo po pošti, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti ovojnici, z označbo »Prijava na prosto delovno mesto Direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. – NE ODPIRAJ« v roku 8 dni od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.

Preberi več...
DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA SPOTUR – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SLOVENJ GRADEC

DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA SPOTUR – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SLOVENJ GRADEC

ZAKLJUČENO!
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave prostega delovnega mesta, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Javnega zavoda Spotur« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.« Razpis (v prilogi)

Preberi več...
Direktor/direktorica podjetniškega centra

Direktor/direktorica podjetniškega centra

ZAKLJUČENO!
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave razpisa, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Podjetniškega centra Slovenj Gradec« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Preberi več...
12