Objave prostih delovnih mest

DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA SPOTUR – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SLOVENJ GRADEC

  • 8 januar 2014
  • Število pogledov: 2723

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave prostega delovnega mesta, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Javnega zavoda Spotur« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.«

Razpis (v prilogi)

Datum zaključka razpisa3.4.2014 0:01:00

Dokumenti za prenos