Razpisi

RAZPIS ZA DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Na podlagi 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Slovenj Gradec z dne 13. 3. 2007 in sprejetega sklepa o objavi prostega delovnega mesta na seji Sveta zavoda dne 4. 9. 2018, Svet zavoda Zdravstvenega doma Slovenj Gradec objavlja razpis za prosto delovno mesto

  • 14 september 2018
  • Število pogledov: 882

DIREKTORJA (M/Ž) ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

  Kandidat mora izpolnjevati naslednja pogoja:

  • da ima univerzitetno izobrazbo (VII/2) medicinske, ekonomske, pravne, upravne ali organizacijske smeri,
  • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat od 1. 8. 2019 dalje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, priloženim programom razvoja Zavoda ter izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, pošljite v 15 dneh po objavi v sredstvih javnega obveščanja v zaprti ovojnici na naslov:

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, Partizanska pot 16, 2380 SLOVENJ GRADEC

s pripisom »prijava na razpis direktorja«

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Vesna ČAS 02 885 79 40.