Častni občani

LetoSorted By Leto In Descending OrderIme in priimek
2019PROF. DR. RENATA SALECL
2016PRIM. DR. NADO VODOPIJA
2015JOŽE LESKOVAR
2014FRANC ŠEGOVC
2013OTO SEKAVČNIK
2009JANEZ KOMLJANEC
2008JOŽE POTOČNIK
2007IVAN URŠIČ
2006BOGDAN BORČIČ
2005TONE TURIČNIK
2004ŠTEFKA KRPAČ KUČAN
2003DR. FRANC TRETJAK
2002PROF. DR. IVO RAIŠP
2001DR. IVAN GAMS
2000JAKOB SOKLIČ
1999PRIM. DRAGO PLEŠIVČNIK
1997JOŽE TISNIKAR
1996BOGDAN POGAČNIK
1992VINKO CANJKO
1989KAREL PEČKO
1988BOGDAN ŽOLNIR
1985VASILJKO MARKOVIČ
1981IVAN KOPAČ - PAVČEK
1972STANE STRNAD
1971PAVLE ŽAUCER - MATJAŽ
1969EDVARD KARDELJ
1966WERNER BREG
1966KRSTO HEGEDUŠIČ
1966BOŽIDAR JAKAC
1966PETAR LUBARDA
1966HENRY MOORE
1966OSSIP ZADKINE
1962JOSIP BROZ TITO