Grad Vodriž

Grad Vodriž

Grad je nastal v začetku 14. stoletja in sodi med gotske gradove. Leži na slikovitem slemenu in ravno zaradi težje dostopne lege se je razvalina ohranila do danes. Posamezni detajli so ohranjeni v prvotni obliki, saj je grad pogorel in bil že v 17. stoletju opuščen. Zanimiv je tudi kot poseben tip ganerbnega gradu - gradu, ki je bil hkrati v posesti več dedičev. 
Bratje Henrik, Bertold in  Friderik Hebenstreit so v šestdesetih letih 14. stoletja izgubili Vodriž in se preselili na dvor Gojka pri Slovenskih Konjicah, grad in gospostvo pa je oglejski patriarh podelil Henriku Vitanjskemu. Po letu 1420 pa je grad Vodriž postal habsburški, kasneje pa je imel še veliko drugih lastnikov.

Za pohodnike pa bo zanimiva tudi Puščavnikova pot, ki je nastala po zgodbi o Puščavniku, ljudskem pesniku, ki je prebival pod gradom Vodriž. Pot vodi mimo mogočnih dreves, ki navdajajo s svojo zdravilno energijo. Za pohodnike ima rekreacijski, poučni in zdravilni značaj.


Informacije:

Turistična pisarna Slovenj Gradec

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 2 881 21 16
Telefon: +386 51 320 978
Fax: +386 2 881 21 17
E-mail: tic@slovenjgradec.si


Fotogalerija