Šolstvo, šport, kultura

PROJEKT „MOJE MESTO JE TVOJE MESTO – SREČANJE ŠTIRIPERESNE DETELJICE POBRATENIH MEST V SLOVENJ GRADCU

PROJEKT „MOJE MESTO JE TVOJE MESTO – SREČANJE ŠTIRIPERESNE DETELJICE POBRATENIH MEST V SLOVENJ GRADCU

Projekt Moje mesto je tvoje mesto – Srečanje štiriperesne deteljice pobratenih mest v Slovenj Gradcu je omogočil srečanje 160 državljanov Evropske unije, od katerih jih 44 prihaja iz mesta Hauzenberg (Nemčija), 43 iz mesta Vöcklabruck (Avstrija), 52 iz mesta Slovenj Gradec, Slovenija, ter 20 iz mesta Česky Krumlov, Češka. Sofinancirala ga je Evropska unija v okviru programa »Evropa za državljane«.

Preberi več...
PROJEKT: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA SELE

PROJEKT: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA SELE

Šola Sele – Vrhe je podružnica Prve osnovne šole Slovenj Gradec, kjer se je do šolskega leta 2015/2016 izvajal pouk za otroke od 1. do 6. razreda. V šolskem letu 2015/2016 se zaradi pomanjkanja prostora in oblikovanja samostojnega oddelka 3. razreda izvaja pouk za oddelke od 1. do 5. razreda. Šola je v šolskem letu 2008/2009 odstopila eno učilnico za potrebe Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je v objektu šole vzpostavil en oddelek predšolskih otrok. Zaradi povečanja vpisa otrok v POŠ Sele – Vrhe in tudi zaradi oblikovanja oddelka predšolske vzgoje na Selah, se je šola soočala z veliko prostorsko stisko. V šolskem letu 2017/2018 bo šolo obiskovalo 39 učencev, od tega 6 prvošolcev in vrtec kar 18 predšolskih otrok.
Preberi več...
PROJEKT: RAZŠIRITEV PROSTOROV VRTCA PAMEČA

PROJEKT: RAZŠIRITEV PROSTOROV VRTCA PAMEČA

Enota VVZ SG v Pamečah se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v Pamečah. V enoti sta dva oddelka otrok. Notranja igralna površina ni bila skladna z zakonsko predpisanimi površinami, zato je Mesna občina Slovenj Gradec, v sodelovanju z Javnim podjetjem komunala Slovenj Gradec v času šolskih počitnic 2017 pristopila k projektu povečanja igralnih površin vrtca.
Preberi več...
Streha Druge osnovne šole

Streha Druge osnovne šole

Predvidena je sanacija celotne, še ne sanirane strehe (faza 2 in 3), z zamenjavo kritine, stavbnega pohištva, dodatno toplotno izolacijo, celovito obnovo avle s klimatizacijo in drugimi potrebnimi deli
Preberi več...
Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicija je razdeljena na dve fazi. Predvidena je izgradnja prizidka površine 150 m2, v katerem bo nova kuhinja (1. faza) in celovita obnova prostorov sedanje kuhinje površine200 m2, kjer bo jedilnica in učilnica za gospodinjski pouk (2. faza)
Preberi več...
1234