Šolstvo, šport, kultura

Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicija je razdeljena na dve fazi. Predvidena je izgradnja prizidka površine 150 m2, v katerem bo nova kuhinja (1. faza) in celovita obnova prostorov sedanje kuhinje površine200 m2, kjer bo jedilnica in učilnica za gospodinjski pouk (2. faza)
  • 29 avgust 2017
  • Število pogledov: 766
Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicija je razdeljena na dve fazi. Predvidena je izgradnja prizidka površine 150 m2, v katerem bo nova kuhinja (1. faza) in celovita obnova prostorov sedanje kuhinje površine200 m2, kjer bo jedilnica in učilnica za gospodinjski pouk (2. faza). V 1. fazi, ki se bo izvedla v času letni počitnic 2017, je predvidena izgradnja prizidka. V 2. fazi, ki se bo izvedla med počitnicami 2018, je predvidena montaža kuhinjske opreme in preureditev sedanje kuhinje v jedilnico in učilnico za gospodinjski pouk, vključno z opremo. Dela izvaja Gradbeništvo Kuster d.o.o. Kuhinjsko opremo bo dobavil Kogast d.o.o. Celotna investicija je ocenjena na 655.000 €.