Šolstvo, šport, kultura

Streha Druge osnovne šole

  • 29 avgust 2017
  • Število pogledov: 796
Streha Druge osnovne šole

Predvidena je sanacija celotne, še ne sanirane strehe (faza 2 in 3), z zamenjavo kritine, stavbnega pohištva, dodatno toplotno izolacijo, celovito obnovo avle s klimatizacijo in drugimi potrebnimi deli. Z deli se je pričelo 15.5.2017, dokončanje je predvideno do 15.9.2017. Dela izvaja Markomark Nival d.o.o. 

Celotna investicija je ocenjena na 580.000 €.