Šolstvo, šport, kultura

PROJEKT: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA SELE

  • 8 september 2017
  • Število pogledov: 849
PROJEKT: PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA SELE

Šola Sele – Vrhe je podružnica Prve osnovne šole Slovenj Gradec, kjer se je do šolskega leta 2015/2016 izvajal pouk za otroke od 1. do 6. razreda. V šolskem letu 2015/2016 se zaradi pomanjkanja prostora in oblikovanja samostojnega oddelka 3. razreda izvaja pouk za oddelke od 1. do 5. razreda. Šola je v šolskem letu 2008/2009 odstopila eno učilnico za potrebe Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je v objektu šole vzpostavil en oddelek predšolskih otrok. Zaradi povečanja vpisa otrok v POŠ Sele – Vrhe in tudi zaradi oblikovanja oddelka predšolske vzgoje na Selah, se je šola soočala z veliko prostorsko stisko. V šolskem letu 2017/2018 bo šolo obiskovalo 39 učencev, od tega 6 prvošolcev in vrtec kar 18 predšolskih otrok.

 

Osnovna šola Sele – Vrhe je bila ustanovljena leta 1898[1]. Ime Sele – Vrhe je ime dveh naselij, kjer šola stoji. Šola ima zelo dolgo in zanimivo zgodovino. Leta 1998 – ob 100. obletnici nastanka, je bila šola deležna celovite prenove in sodobne opreme.

 

Mansarda objekta je bila neizkoriščena in se je uporablja za depo šole, zato je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejel sklep, da se na osnovi predstavljene analize stanja in različnih variant za povečanje prostora šole, v letu 2017 rekonstruira mansarda objekta.

 

Investicija je bila realizirana v času šolskih počitnic. Šola je pridobila novo učilnico površine 59,11 m2, nove sanitarije za učence, učenke in invalide ter predprostor za garderobe. Za dostop v mansardne prostore se je uredilo stopnišče. Skupna neto površina mansarde znaša 97,64 m2.

 

V nadstropni etaži se je izvedla manjša preureditev pomožnih prostorv oz. shramba kuhinje. V pritičju objekta se je uredil garderobni prostor in postavile so se nove garderobne omare. Tudi vrtec, ki se nahaja v pritličju objekta, je dobil nove omare in shrambo za živila.

 

Javno podjetje komunala Slovenj Gradec je v času počitnic postavilo malo čistilno napravo za potrebe objekta in preuredilo kotlovnico na ogrevanje na toplotno črpalko.

 

Vrednost projekta: 235.716 EUR.

 

Izvajalec: Markomark Nival,  d.o.o., podizvajalec: SGP Kograd ZOD

Projekt GOI del in opreme: ARH DEKO, d.o.o., odgovorni projekt: Pia Planišec Koraca

Nadzor nad gradbeni deli: Manja Podpečan, Gradbeni biro Podpečan Marija, s.p. in Stanko Štosir

Nadzor nad elektro deli: Danilo Smolar, EPNS, d.o.o.

Nadzor nad strojnimi deli: Bojan Čas, ENERGO-GRAD, d.o.o.

Oprema: UČILNA, d.o.o

Čistilna naprave in kotlovnica: Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d.o.o.


[1] Cesarsko kraljevi štajerski deželni šolski svet v Gradcu je 14. sušca 1898 odločbo potrdil šolski okoliš »Siele – Verche« in s tem ljudski šoli prisodil celotno krajevno občino Sele, krajevni občini Vrhe pripadajoči kraj Vrhe ter del kraja Gmajna in pet hišnih številk iz krajevne in katastrske občine Stari trg (po Lasbaher F., 1998, str. 15).