Šolstvo, šport, kultura

Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Šmiklavž

  • 20 junij 2014
  • Število pogledov: 608
Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Šmiklavž

Stavba se nahaja v kraju Šmiklavž v občini Slovenj Gradec. V prostorih se izvajajo predvsem učni program – izobraževanje otrok, ter pisarniškega dela. Del prostorov je namenjen ostalim spremljajočim prostorom (sanitarije, hodniki, kotlovnica,…).

OŠ Šmiklavž

Zgrajena leta 1957, večnamenska dvorana so uredili v letih 1976 in 1977. Leta 2003 se je šola začela obnavljati. Šolske prostore so zmanjšali za polovico in v njih uredili tri stanovanja. Prenovljeno šolo so odprli 27. avgusta 2004.

Stavba OŠ Šmiklavža je stara in ni bila dobro izolirana. Še posebej se je to opazilo pozimi, ko je prihajalo do velikih toplotnih izgub. Slabo izolirane stavbe pa je  predstavljala tudi problem vdora vlage. Na mestih, ki so bile podhlajena, so se pojavljala kondenzacija vodnih hlapov v zraku in povzročala plesen ter odpadanje ometa, zato je bila energetska sanacija nujna.

Dejavnosti:

· Toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrta na ovoju stavbe in sicer: zamenjava stavbnega fasadnega pohištva, toplotno izolacijo kletnega podzidka v debelini 8 cm z zaključnim vodoodbojnim slojem, izolacija fasade pritličja in mansarde s 16 cm toplotno izolacijo in dodatna izolacija stropa z 12 cm toplotno izolacijo iz kamene volne ali celulozno izolacijo.

Skupna vrednost: 66.713,00  EUR

Sofinanciranje: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: 42.651,64 EUR

Občina: 24.061,36  EUR

Izvajalec: Stin d.o.o. 

Nadzornik: Marija Podpečan, s.p.

 

V sklopu investicije je bila zamenjana tudi strešna kritina. 

Skupna vrednost: 24.790,00 EUR

Izvajalec del: RUDOLF podjetje za trgovino in gradbeno dejavnost d.o.o.