Šolstvo, šport, kultura

OBNOVA TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Ena od pomembnejših investicij na področju šolske infrastrukture je tudi nujno potrebna sanacija 3. osnovne šole Slovenj Gradec. Ker je celovita ureditev in prenova velik finančni zalogaj, smo se je lotili po korakih, nujno potrebne posege pa urejamo sproti in v skladu s finančnimi zmožnostmi.

  • 10 julij 2020
  • Število pogledov: 37
OBNOVA TRETJE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Tako smo nedavno uredili nova vhodna vrata, ki otrokom omogočajo direkten dostop do igrišča, odstranili vdrtino za predpražnik, ki je oteževala mobilnost z invalidskimi vozički ter uredili pohodno površino, ki otrokom lajša vstop v šolske prostore. Skupaj planiranih sredstev za investicije na Tretji OŠ je v letu 2020 55.486 EUR, načrtujemo pa še sanacijo avle: vrata v avlo, sanacija stropa, talnih oblog in elektroinštalacij.