Šolstvo, šport, kultura

Poslovilna vežica Šmartno

  • 15 junij 2015
  • Število pogledov: 1131
Poslovilna vežica Šmartno

Poslovilna vežica Šmartno z novo zunanjo podobo

 

V minulem mesecu sta bili v Šmartnem zaključeni rekonstrukcija in obnova poslovilne vežice. Z rekonstrukcijo in funkcionalno prenovo je bil prvotni objekt arhitektonsko in simbolno nadgrajen. Ker je bil obstoječi objekt oblikovan kot tradicionalna koroška hiša, je arhitekt Radivoj Mohorič poiskal rešitev, ki objekta ne obremenjuje z zahtevnimi konstrukcijskimi pristopi, oblikami in materiali. Prenova je obsegala prekrivanje in preureditev obstoječe strehe, dozidavo novega nadstreška in prostora kotlovnice. V sklopu obnove fasade smo zamenjali del stavbnega pohištva in zunanje opreme. Z novim nadstreškom, ki je bil funkcionalno potreben, je vežica dobila ustrezno velik in kvalitetno oblikovan predprostor, ki je povečal simbolni pomen objekta in ki hkrati tudi ob slabšem vremenu obiskovalcem nudi varno zavetje.

Okrogla nadstrešnica stoji na armiranobetonskih stebrih, ki so zamenjali obstoječe lesene, z nekaj dodanimi novimi stebri, katerih površina je reliefno in štokano obdelana. Enako je izveden tudi steber ob obcestni fasadi. Nadstrešnica ima v ravnini ravne strehe izvedeno okroglo odprtino, njena glavna naloga je naravna osvetlitev predprostora, ki je hkrati prostor obreda. Podobno, kot je bilo že prvotno ostrešje vežice, je tudi nova lesena konstrukcija nadstreška poudarjena s tesarskimi detajli. Zahodna fasada ob prostorih za pokojnika je bila spremenjena tako, da so bila vrata za prostorom krste odstranjena in nadomeščena z vitražnimi okni. Vitražna okna so delo akademskega slikarja Jurija Selana. Posebnost obeh vitražnih oken je v tem, da dajeta prostoru interiera ob različnih časovnih intervalih dneva različno in neponovljivo ambientalno osvetlitev. Zahodna orientacija oken poskrbi, da je barvno žarenje svetlobe najbolj izrazito v popoldanskem času. V sklopu zunanje ureditve smo zamenjali dotrajane klopi, v fazi izvedbe pa je tudi ograjen prostor za zbiranje odpadnih sveč in drugih odpadkov.

Izvajalec del: gradbeno podjetje Gradim Gradbeništvo Merzdovnik d.o.o

Nadzornik del: Marija Podpečan, s.p.

Vrednost investicije: 80.000 EUR

Vir financiranja: proračun mestna občina

Začetek del: oktober 2014

Konec del: maj 2015