Šolstvo, šport, kultura

Izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec

Glasbena šola Slovenj Gradec je izgrajena v velikosti 1.513,59m2 neto tlorisne površine, osnovnega in veznega dela. Osnovni objekt se nahaja v štirih etažah, vezni del pa v dveh etažah. Vezni del predstavlja povezavo s predvideno dvorano, ki je projektno že predvidena, a se bo realizirala v drugi fazi. V kleti objekta se nahajajo tehnični prostori in učilnica za ples, v pritličju in nadstropju so skupinske in  individualne učilnice ter učilnica za orkester. V nadstropju  so poleg individualnih učilnic še prostori za učitelje, v mansardi pa se nahaja dvorana za nastope.
  • 17 avgust 2015
  • Število pogledov: 1439
Izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec

Glasbena šola Slovenj Gradec je izgrajena v velikosti 1.513,59m2 neto tlorisne površine, osnovnega in veznega dela. Osnovni objekt se nahaja v štirih etažah, vezni del pa v dveh etažah. Vezni del predstavlja povezavo s predvideno dvorano, ki je projektno že predvidena, a se bo realizirala v drugi fazi. V kleti objekta se nahajajo tehnični prostori in učilnica za ples, v pritličju in nadstropju so skupinske in individualne učilnice ter učilnica za orkester. V nadstropju so poleg individualnih učilnic še prostori za učitelje, v mansardi pa se nahaja dvorana za nastope. V vseh etažah so tudi spremljajoči prostori in površine za komunikacije. Posamezne etaže so dostopne preko komunikacijskega stopnišča, dostop v vse etaže pa je možen tudi z dvigalom, ki bo omogočal normalno uporabo glasbene šole tudi funkcionalno oviranim osebam. V objektu je izvedenih:

  • 19 individualnih učilnic za: tolkala, trobila, klavir, solopetje, harmoniko, kontrabas, harfo, kitaro, citre, violončelo, violino, flavto, saksafon in klarinet,
  • 3 učilnice za skupinski pouk,
  • učilnica za orkester,
  • učilnica za ples,
  • dvorana za nastope,
  • upravni prostori s knjižnico, zbornico, pisarno za ravnatelja, administracij, arhiv, spremljajoči prostori in komunikacije.
V pritličju objekta se nahaja arheološka najdba, ki je ustrezno zaščitena in obdelana kot razstavni eksponat, ki zagotovo predstavlja doprinos h kulturni dediščini Mestne občine Slovenj Gradec.

Za potrebe nastopov glasbene šole smo izgradili dvorano v mansardi osnovnega objekta, ki pa je nižjega standarda kot dvorana, ki je bila predvidena s projektno dokumentaciji, zato ima status »začasne dvorane«. Projekt izgradnje dvorane bo Mestna občina Slovenj Gradec vključila v Trajnostno urbano strategijo.

Objekt je opremljen s sodobno opremo, posebna pozornost med gradnjo pa je bila namenjena zvočni izolaciji in akustiki posameznih prostorov. Energent ogrevanja je plin v kombinaciji s toplotno črpalko, konvektorski radiatorji pa omogočajo tako ogrevanje kot hlajenje posameznih prostorov. Objekt je opremljen tudi z video nadzorom skupnih površin in vhoda. Objekt je bil predan javnemu zavodu Glasbena šola Slovenj Gradec v mesecu avgustu 2015, uporabljati pa se bo pričel s šolskim letom 2015/2016.

Uradna otovoritev šole bo 15. 9. 2015.

Kronologija izvajanja in izvajalci:

Objekt se je pričel graditi leta 2010. Izvajalec gradbeno obrtniških del do III. gradbene faze so bile Koroške gradnje, d. o. o.. Gradnja se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in nerealiziranega sofinanciranja MIZKŠ prekinila in nadaljevala konec leta 2014 z novim izvajalcem Dema plus d.o.o., Ljubljana.

Finančni podatki:

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 1.986.900 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport v skupni višini 983.907 EUR, oz. 44,08% od vrednosti investicije. Do vključno leta 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec prejela s strani ministrstva 257.000 EUR, razliko sredstev pa pričakujemo v letu 2016.

Projektanti:

Projektanti PGD, PZI: KOMUNA PROJEKT d.o.o., Partizanska , Maribor
Projektant opreme z usmerjevalnim označevanjem : ARH DEKO d.o.o., Glavni trg 28, Slovenj Gradec Projektant akustike PZI: Decibel d.o.o. Idrija