Šolstvo, šport, kultura

Streha Druge osnovne šole

Streha Druge osnovne šole

Predvidena je sanacija celotne, še ne sanirane strehe (faza 2 in 3), z zamenjavo kritine, stavbnega pohištva, dodatno toplotno izolacijo, celovito obnovo avle s klimatizacijo in drugimi potrebnimi deli
Preberi več...
Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicija je razdeljena na dve fazi. Predvidena je izgradnja prizidka površine 150 m2, v katerem bo nova kuhinja (1. faza) in celovita obnova prostorov sedanje kuhinje površine200 m2, kjer bo jedilnica in učilnica za gospodinjski pouk (2. faza)
Preberi več...
VRTEC LEGEN IN VRTEC PODGORJE Z UČILNICO

VRTEC LEGEN IN VRTEC PODGORJE Z UČILNICO

Izgradnja vrtca na Legnu in v Podgorju (z učilnico) se izvaja v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen in Podgorje. Koncesionar je konzorcij pravnih oseb: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. in Lesoteka hiše, d.o.o.
Preberi več...
Pojekt izgradnje vrtca Šmartno

Pojekt izgradnje vrtca Šmartno

Vrtec Šmartno, ki je bil s strani otrok, ki so bili v šolskem letu 2014/2015 vključeni v star vrtec v Šmartnem, poimenovan »Leseni Škrat« je lesen masiven vrtec, ki je bil izgrajen s projektom javno zasebno partnerstvo v dobrih 4 mesecih. Otroci so gradnjo ves čas spremljali, saj je star vrtec obratoval do konca meseca junija 2015. V poletnem času so bili otroci, ki niso imeli dvomesečnih počitnic, vključeni v matično enoto VVZ Slovenj Gradec – enota Maistrova.
Preberi več...
Izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec

Izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec

Glasbena šola Slovenj Gradec je izgrajena v velikosti 1.513,59m2 neto tlorisne površine, osnovnega in veznega dela. Osnovni objekt se nahaja v štirih etažah, vezni del pa v dveh etažah. Vezni del predstavlja povezavo s predvideno dvorano, ki je projektno že predvidena, a se bo realizirala v drugi fazi. V kleti objekta se nahajajo tehnični prostori in učilnica za ples, v pritličju in nadstropju so skupinske in  individualne učilnice ter učilnica za orkester. V nadstropju  so poleg individualnih učilnic še prostori za učitelje, v mansardi pa se nahaja dvorana za nastope.
Preberi več...
1234