Šolstvo, šport, kultura

Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicije na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec – izgradnja kuhinje

Investicija je razdeljena na dve fazi. Predvidena je izgradnja prizidka površine 150 m2, v katerem bo nova kuhinja (1. faza) in celovita obnova prostorov sedanje kuhinje površine200 m2, kjer bo jedilnica in učilnica za gospodinjski pouk (2. faza)
Preberi več...
VRTEC LEGEN IN VRTEC PODGORJE Z UČILNICO

VRTEC LEGEN IN VRTEC PODGORJE Z UČILNICO

Izgradnja vrtca na Legnu in v Podgorju (z učilnico) se izvaja v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen in Podgorje. Koncesionar je konzorcij pravnih oseb: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. in Lesoteka hiše, d.o.o.
Preberi več...
Pojekt izgradnje vrtca Šmartno

Pojekt izgradnje vrtca Šmartno

Vrtec Šmartno, ki je bil s strani otrok, ki so bili v šolskem letu 2014/2015 vključeni v star vrtec v Šmartnem, poimenovan »Leseni Škrat« je lesen masiven vrtec, ki je bil izgrajen s projektom javno zasebno partnerstvo v dobrih 4 mesecih. Otroci so gradnjo ves čas spremljali, saj je star vrtec obratoval do konca meseca junija 2015. V poletnem času so bili otroci, ki niso imeli dvomesečnih počitnic, vključeni v matično enoto VVZ Slovenj Gradec – enota Maistrova.
Preberi več...
Izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec

Izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec

Glasbena šola Slovenj Gradec je izgrajena v velikosti 1.513,59m2 neto tlorisne površine, osnovnega in veznega dela. Osnovni objekt se nahaja v štirih etažah, vezni del pa v dveh etažah. Vezni del predstavlja povezavo s predvideno dvorano, ki je projektno že predvidena, a se bo realizirala v drugi fazi. V kleti objekta se nahajajo tehnični prostori in učilnica za ples, v pritličju in nadstropju so skupinske in  individualne učilnice ter učilnica za orkester. V nadstropju  so poleg individualnih učilnic še prostori za učitelje, v mansardi pa se nahaja dvorana za nastope.
Preberi več...
Poslovilna vežica Šmartno

Poslovilna vežica Šmartno

Poslovilna vežica Šmartno z novo zunanjo podobo

V minulem mesecu sta bili v Šmartnem zaključeni rekonstrukcija in obnova poslovilne vežice. Z rekonstrukcijo in funkcionalno prenovo je bil prvotni objekt arhitektonsko in simbolno nadgrajen. Ker je bil obstoječi objekt oblikovan kot tradicionalna koroška hiša, je arhitekt Radivoj Mohorič poiskal rešitev, ki objekta ne obremenjuje z zahtevnimi konstrukcijskimi pristopi, oblikami in materiali. Prenova je obsegala prekrivanje in preureditev obstoječe strehe, dozidavo novega nadstreška in prostora kotlovnice. V sklopu obnove fasade smo zamenjali del stavbnega pohištva in zunanje opreme. Z novim nadstreškom, ki je bil funkcionalno potreben, je vežica dobila ustrezno velik in kvalitetno oblikovan predprostor, ki je povečal simbolni pomen objekta in ki hkrati tudi ob slabšem vremenu obiskovalcem nudi varno zavetje.

Preberi več...
1234