Šolstvo, šport, kultura

Poslovilna vežica Šmartno

Poslovilna vežica Šmartno

Poslovilna vežica Šmartno z novo zunanjo podobo

V minulem mesecu sta bili v Šmartnem zaključeni rekonstrukcija in obnova poslovilne vežice. Z rekonstrukcijo in funkcionalno prenovo je bil prvotni objekt arhitektonsko in simbolno nadgrajen. Ker je bil obstoječi objekt oblikovan kot tradicionalna koroška hiša, je arhitekt Radivoj Mohorič poiskal rešitev, ki objekta ne obremenjuje z zahtevnimi konstrukcijskimi pristopi, oblikami in materiali. Prenova je obsegala prekrivanje in preureditev obstoječe strehe, dozidavo novega nadstreška in prostora kotlovnice. V sklopu obnove fasade smo zamenjali del stavbnega pohištva in zunanje opreme. Z novim nadstreškom, ki je bil funkcionalno potreben, je vežica dobila ustrezno velik in kvalitetno oblikovan predprostor, ki je povečal simbolni pomen objekta in ki hkrati tudi ob slabšem vremenu obiskovalcem nudi varno zavetje.

Preberi več...
Obnova telovadnice pri OŠ Šmiklavž

Obnova telovadnice pri OŠ Šmiklavž

Predvidena je prenova dotrajanih prostorov telovadnice Podružnične osnovne šole Šmiklavž. V sklopu telovadnice so urejeni naslednji prostori: vadbeni prostor – telovadnica, garderoba, shramba orodja, predprostor, sanitarije za učence in učenke. Skupna neto površina prostorov znaša 197,35 m2.
Preberi več...
Investicija v Letno kopališče Slovenj Gradec v letu 2013 in 2014

Investicija v Letno kopališče Slovenj Gradec v letu 2013 in 2014

Letno kopališče Slovenj Gradec se nahaja na Kopališki ulici 17, na poti med 2.OŠ Slovenj Gradec in Mercator centrom Slovenj Gradec, ob reki Mislinji. Že od leta 1934 se trudimo, da bi prebivalcem mesta Slovenj Gradec in okolice ponudili osvežitev v vročih poletnih dneh in jim omogočili športno udejstvovanje v vodi ali na mivki. Vsako leto se trudimo, da bi obiskovalcem ponudili še pestrejši program spremljevalnih dejavnosti.
Preberi več...
Energetska sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec

Energetska sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec

Mestna občina je pristopila k projektu, ki vključuje investicijo v energetsko sanacijo in delno obnovo notranjosti enote Legen in Podgorje, energetsko sanacijo enote Maistrova, zamenjavo strešne kritine ter rekonstrukcijo starega dela mansarde. VVZ Slovenj Gradec, zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet ne more sprejeti vseh vpisanih otrok. Obstoječi prostori tudi ne ustrezajo določbam omenjenega pravilnika.

Preberi več...
Ureditev pisarn Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Ureditev pisarn Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Leta 1995 se je knjižnica preselila na lokacijo v trgovsko storitvenem centru Katica. Knjižnica je dobila funkcionalno urejene prostore v velikosti 1060 m2. Primerna oprema in ureditev knjižničnega gradiva nudita možnosti za hkratno dogajanje oz. zadovoljevanje različnih uporabnikovih potreb: tiho študijsko delo, hitro informiranje, samostojno brskanje po knjižničnem gradivu, sodelovanje pri prireditvah.

Preberi več...
1234