Šolstvo, šport, kultura

Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Šmiklavž

Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Šmiklavž

Stavba se nahaja v kraju Šmiklavž v občini Slovenj Gradec. V prostorih se izvajajo predvsem učni program – izobraževanje otrok, ter pisarniškega dela. Del prostorov je namenjen ostalim spremljajočim prostorom (sanitarije, hodniki, kotlovnica,…).

Preberi več...
Prenova kotlovnice v OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

Prenova kotlovnice v OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

Šola ima 4.152 m2 neto površine, od tega je za športno izvajanje namenjeno 650 m2. V šolskem letu 2013/2014 obiskuje šolo 286 učencev, v šoli pa je zaposlenih 50 delavcev.

Objekt osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu se ogreva s kotlom na kurilno olje (EKO). Za ogrevanje šole se uporablja kurilno olje. Sanitarno vodo se ogreva z električnim koltom v kapaciteti 1250 litrov.

Preberi več...
Energetska sanacija podružnične OŠ Razbor

Energetska sanacija podružnične OŠ Razbor

Stavba se nahaja v kraju Zgornji Razbor v Mestni občini Slovenj Gradec. V prostorih se izvaja predvsem učni program – izobraževanje otrok, ter pisarniškega dela. Del prostorov je namenjen ostalim spremljajočim prostorom (sanitarije, hodniki, kotlovnica,..)

Preberi več...
Energetska učinkovitost športne dvorane v Slovenj Gradcu

Energetska učinkovitost športne dvorane v Slovenj Gradcu

Športna dvorana je odprla vrata novembra 1977.

Investicija

Projekt je prednostno razvrščen v sklop investicij Mestne občine Slovenj Gradec v razvoj športne infrastrukture in skladno s tem tudi v Načrt razvojnih programov Mestne občine Slovenj Gradec. Projekt podpira Javni zavod za turizem in šport, saj bo s tem omogočeno izvajanje letnega programa športa v javnem interesu, tako se bodo lahko izvajali naslednji letni programi oz. njihov del: rekreacija, šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, organizacija različnih prireditev.

Preberi več...
Digitalizacija kino dvorane Slovenj Gradec

Digitalizacija kino dvorane Slovenj Gradec

Marca 2014 smo v Kulturnem domu Slovenj Gradec, s pomočjo sredstev Slovenskega filmskega centra (v višini 22.500,00 EUR) in proračunskih sredstev Mestne občine Slovenj Gradca uspešnu izvedli projekt »digitalizacije kinodvorane v Mestni občini Slovenj Gradec«. Skupna vrednost projekta je znašala 82.000,00 EUR.
Preberi več...
1234