3. razvojna os in državne ceste

DELOVNI ČAS INFORMACIJSKE PISARNE 3. RAZVOJNE OSI

V zvezi z informacijsko pisarno za projekt severnega dela tretje razvojne osi, ki je pričela delovati junija lani v prostorih Mestne občine Velenje, vam DARS sporoča, da bo odslej pisarna odprta enkrat mesečno, in sicer vsako PRVO SREDO v mesecu od 13. do 14. ure (v primeru praznika se prestavi na drugo sredo v mesecu).

  • 11 januar 2019
  • Število pogledov: 1506
DELOVNI ČAS INFORMACIJSKE PISARNE 3. RAZVOJNE OSI

Z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja zadev je zaželeno vnaprejšnje posredovanje vprašanj na naslov info@dars.si, vsebujejo pa naj podatke o tangirani parceli (parcelna številka in katastrska občina) in kratek opis problematike.

Pisarna je namenjena vsem občanom, ki stanujejo ob načrtovani trasi severnega dela tretje razvojne osi, torej iz občin Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki in Šoštanj ter iz slovenjegraške in velenjske mestne občine ter želijo pridobi informacije v zvezi s postopki in aktivnostmi na tem projektu. Pisarna se nahaja v prostorih Mestne občine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju).