3. razvojna os in državne ceste

SESTANEK NA TEMO IZGRADNJE HITRE CESTE SLOVENJ GRADEC - VELENJE

V organizaciji Ministrstva za infrastrukturo ter na pobudo delovne skupine Sveta Koroške regije za izgradnjo 3. razvojne osi in Mladinske iniciative za 3. RO, so se 21. januarja ob 10. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, sestali predstavniki deležnikov, ki sodelujejo v projektu izgradnje hitre ceste v okviru 3. RO. Sestanka so se udeležili župani (Tilen Klugler, dr. Tomaž Rožen in dr. Matic Tasič), oba koroška poslanca, Jani Prednik in Jože Lenart ter predstavnik Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik, v imenu sklicateljev pa državna sekretarka na MZI, Nina Mauhler, predstavniki projektantov in predstavniki Družbe za avtoceste RS.

  • 21 januar 2019
  • Število pogledov: 1852
SESTANEK NA TEMO IZGRADNJE HITRE CESTE SLOVENJ GRADEC - VELENJE

Na sestanku je bil sklenjen pomemben dogovor o dinamiki izvedbe projekta hitre ceste na relaciji Slovenj Gradec – Velenje, za katero se bodo postopki pričeli neodvisno od odločitve Ustavnega sodišča RS v zvezi s problematiko južnega priključka na avtocesto, v obočju Savinjske regije. V kolikor bi obveljala zagotovila, ki jih je na sestanku udeležencem posredoval član uprave DARS, Vili Žavrlan, bi lahko prva dela stekla na začetku trase (na območju MOSG) že konec letošnjega leta, v odvisnosti od dinamike postopkov, pa tudi od vremena v zimskem času. Ker gre za izjemno kompleksen in zahteven gradbeni projekt (na celotni trasi od Slovenj Gradca do Velenja, v dolžini dobrih 17 kilometrov, je namreč veliko število vkopov, viaduktov, dva predora, velik del trase pa poteka tudi po težko dostopnih terenih), katerega vrednost je ocenjena na skoraj 400 milijonov EUR, je nujno potrebno karseda hitro pristopiti k izvedbi postopkov, ki omogočajo začetek gradnje.

 

Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug