3. razvojna os in državne ceste

3. RAZVOJNA OS 2014

Februar, Maj, Junij, December 2014

  • 1 december 2014
  • Število pogledov: 1289

December

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo osnutek Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Osnutek gradiva si lahko preberete na tej povezavi

December

23. decembra je bil s strani Regionalne razvojne agencije za Koroško, GZS Območne zbornice Koroške in Mladinske iniciative za 3. razvojno os na Ministrstvo za infrastrukturo poslan dopis s pripombami na odgovore. Vsebino dopisa si lahko preberete v tej priponki

December

 

Decembra smo dobili posredovane odgovore na vprašanja, ki jih je  GZS, Območna zbornica Koroške, v oktobru, posredovala na Ministrsvo za infratstrukturo. Vprašanja so bila naslednja:

1.     Kdo je zadolžen za pripravljanje dokumentacije za gradnjo 3. RO in kako je mogoče, da je severni del kot prioritetni del 3. RO v zaostanku?

2.     Za traso velenje – Slovenj Gradec je že sprejet DPN, zanima nas, v kakšni fazi so aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije  in odkup zemljišč za ta odsek razvojne osi in kdo vodi oziroma bo vodil te aktivnosti, DARS ali DRSC?

 3.     Zakaj je bo mnogih obstoječih študijah prometne obremenitve prejšnja vlada  lata 2012 izdelala ponovno študijo, kdo je sprejel odločitev, da se opravi nova študija  in koliko ja ta študija stala?

4.     Kdaj je bil objavljen javni razpis za izdelavo študije in katere organizacije so se na razpis prijavile?

5.     Kdo je opravljal prejšnje študije  obremenitve prometa na odsekih koroških cest in kakšne so razlike med prejšnjimi študijami in zadnjo študijo  iz leta 2012 (2014)?

6.     Zakaj se zadnja študija kljub obljubi pristojnega ministrstva ne predstavi tudi zainteresirani javnosti na Koroškem?

7.     Ali zaradi pomanjkanja denarja v proračunu v vladi razmišljate o možnosti, da bi pospešili modernizacijo prometne infrastrukture v državi z alternativno obliko financiranja po modelu javno zasebnega partnerstva?

 

Odgovore si lahko preberet v priponki 

 

 

Junij

V juniju  je   je bil organiziran sestanek na pobudo predstavnikov Koroške in sicer na podlagi pregleda predloga Operativnega programa za naslednjo finančno perspektivo, iz katerega niso razvidne investicije v prometno infrastrukturo.Več o tem lahko preberete v priponki. 

Maj

Konec meseca maja smo bili s strani Regionalne razvojne agencije seznanjeni z  dopisom Ministrstva za infrastrukturo in prostor v zvezi z aktivnostmi in trenutnim stanjem projekta državne ceste na severnem delu 3. razvojne osi. Vsebino dopisa si lahko preberete v priponki.   

Februar

V drugem tednu februarja smo po posredovanju območnih Gospodarskih zbornic na trasi 3. razvojne osi prejeli novo pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede aktivnosti, ki potekajo na severnem delu 3. razvojne osi. Celotno vsebino dopisa si lahko preberete v priponki.