3. razvojna os in državne ceste

DRŽAVNE CESTE

DRŽAVNE CESTE

Regionalna cesta RT 932/6924 Slovenj Gradec – Pungart poteka od Slovenj Gradca do Pungarta na Kopah. Spada v rang regionalnih turističnih cest in je pomembna za razvoj turizma na Kopah.
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2014

3. RAZVOJNA OS 2014

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo osnutek Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Osnutek gradiva si lahko preberete...
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2013

3. RAZVOJNA OS 2013

Za potrebe dograditve bodočega cestnega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec se je izdelala Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013, katere bistven poudarek je na umestitvi južne obvoznice in hitre ceste z napovedjo bodočih prometnih obremenitev na navedenih dveh cestah ter ostali cestni mreži na območju občine.
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2012

3. RAZVOJNA OS 2012

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM IZVEDLJIVE VARIANTE ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE MED AVTOCESTO A1 ŠENTILJ - KOPER IN MEJO Z REPUBLIKO AVSTRIJO TER OKOLJSKEGA POROČILA...
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2011

3. RAZVOJNA OS 2011

Ministrstvo za okolje in prostor je poslalo povezavo na film s 3D animacijo poteka trase od priključka Sl. Gradec - jug do priključka Velenje - jug (wmv, 80Mb).
Preberi več...
123