Arhiv

Rekonstrukcija lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) lokalnimi potmi

  • 18 oktober 2012
  • Število pogledov: 1177
Rekonstrukcija lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) lokalnimi potmi

EVROPSKI PROJEKT Rekonstrukcija lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) lokalnimi potmi v skupni dolžini 6.663 m:


Kratek opis operacije:

rekonstrukcija lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) lokalnimi potmi v skupni dolžini 6.663 m:

  1. LC-377 310 - RAZBOR, odsek 377 311 LC 377310, v dolžini 1900 m,
  2. LC-377 100 - MOST BARBARA-RŽEN - TROBLJE, odsek 377 101 LC 377 100, v dolžini 1678 m,
  3. LC 377 220 - GRAJSKA VAS, odsek 377 221 LC 377 220 v dolžini 1585 m,
  4. LC-377 020 - MEŽNIK-RADUŠE-ANŽIČ, odsek 377 021 LC 377 020, v dolžini 1500m

Naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev:
Mestna občina Slovenj Gradec

Višina skupnih stroškov operacije:
1.190.330,45 EUR

Višino javnih virov financiranja:
486.405,00 EUR

Začetek operacije:
maj 2007

Konec operacije:
september 2009