Arhiv

Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v MOSG

  • 18 oktober 2012
  • Število pogledov: 1544

EVROPSKI PROJEKT: Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema, zmanjšanje izgub na vodovodnih sistemih Mestne občine Slovenj Gradec in oskrba občanov s kvalitetno pitno vodo.


Kratek opis operacije:

Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema, zmanjšanje izgub na vodovodnih sistemih Mestne občine Slovenj Gradec in oskrba občanov s kvalitetno pitno vodo. Kratkoročni neposredni cilji operacije posodobitve obstoječega vodnega sistema in zmanjšanja izgub na vodovodnih sistemih je do septembra leta 2010 posodobiti 5.940 m obstoječega vodovodnega sistema v Mestni občini Slovenj Gradec in tako oskrbeti vse občane Mestne občine Slovenj Gradec s kvalitetnejšo pitno vodo.

Naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev:
Mestna občina Slovenj Gradec

Višina skupnih stroškov operacije:
1.150.659,80 EUR

Višino javnih virov financiranja:
466.305,00 EUR

Začetek operacije:
marec 2008

Konec operacije:
september 2010