Arhiv

Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec

  • 18 oktober 2012
  • Število pogledov: 1395
Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec

EVROPSKI PROJEKT: Projekt Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec vključuje parterno ureditev dela Glavnega trga od Lekarne do stavbe Glavni trg 13, Trga svobode, parka pri Gimnaziji in Gosposvetsko ulico ter obnovo stavbe Glavni trg 13.


Kratek opis operacije:

Projekt Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec vključuje parterno ureditev dela Glavnega trga od Lekarne do stavbe Glavni trg 13, Trga svobode, parka pri Gimnaziji in Gosposvetsko ulico ter obnovo stavbe Glavni trg 13.

V tej zvezi je projekt je razdeljen na dve fazi:

  • I. faza: obnova pročelja in strehe stavbe Glavni trg 13. Stavba je eden najlepših primerov secesijskega sloga v mestu, ki je nastala na začetku stoletja in je nepogrešljiv sestavni del historične podobe. Stavbo smo začeli obnavljati meseca avgusta, dela pa bodo zaključena predvidoma še v mesecu 2009.
     
  • II. faza: parterna ureditev dela Glavnega trga od Lekarne do stavbe Glavni trg 13, Trga svobode, parka pri Gimnaziji in Gosposvetske ulice. Območje predvidenega urejanja obsega del ureditvenega območja mestnega jedra, in sicer v obsegu cca 9000 m2. V letu 2009 bomo za to fazo projekta pridobili projektno dokumentacijo, gradbena dela pa se bodo pričela izvajati predvidoma na začetku leta 2010 in bodo dokončana še v istem letu.

Višina skupnih stroškov operacije:
1.684.559,37 EUR

Višino javnih virov financiranja:
850.000,EUR

Začetek operacije:
maj 2008

Konec operacije:
avgust 2010