Arhiv

Mladinski kulturni center s hotelom

  • 18 oktober 2012
  • Število pogledov: 1440
Mladinski kulturni center s hotelom

EVROPSKI PROJEKT: Cilj projekta je na lokaciji Poslovne cone Ozare izgraditi Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, kjer bo deloval nov mladinski hotel »Youth hostel« s kategorijo 5 trikotnikov, ki bo nudil nočitvene kapacitete tako naključnim kot tudi aktivnim gostom umetniško-kulturnih, športnih in mednarodnih dogodkov mesta Slovenj Gradec.


Kratek opis operacije:

Cilj projekta je na lokaciji Poslovne cone Ozare izgraditi Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, kjer bo deloval nov mladinski hotel »Youth hostel« s kategorijo 5 trikotnikov, ki bo nudil nočitvene kapacitete tako naključnim kot tudi aktivnim gostom umetniško-kulturnih,  športnih in mednarodnih dogodkov mesta Slovenj Gradec. Z vzpostavitvijo mladinskega centra Slovenj Gradec na novi lokaciji bomo združili vse obstoječe programe Mladinsko-kulturnega centra Slovenj Gradec z novimi programi v povezavi z umetniško-kulturnimi in športnimi dogodki mesta Slovenj Gradec. Tako bo nov mladinski center v končni podobi ponujal 1.882,32 m2 bruto površin.

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Investitor:
Javni zavod Vetrnica

Soinvestitor:
Mestna občina Slovenj Gradec

Višin skupnih stroškov operacije:
1.498.580,28 EUR

Znesek sofinanciranja:
800.000,00 EUR

Začetek operacije: maj 2009
Konec operacije: september 2011

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacij:

  • mag. Mateja Tajnšek, direktorica javnega zavoda Vetrnica Slovenj Gradec, vodja projekta
  • mag. Lidija Požgan, direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, vodja projektne skupine,
  • Natalija Knez, višji svetovalec II. za pripravo projektov, koordinator projekta


Karta predvidenih objektov v Poslovni coni Ozare in lokacija Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec v Poslovni coni